Nyttige linkar
 
På dennesida skal du kunne finna linkar tilandre sider somhar med fiske i Etne å gjera. Sei ifrå om du har ei side som burdevore med her!
 
 Etne jeger og fiskeforeining
 
 Etne kommune (fiske)
 
 Stor sjøaure frå Etnefjorden
 
   
Del denne siden med andre!